Mitä Cubus tekee kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi?

Kun kasvihuonekaasut lisääntyvät ilmakehässä, ne sitovat lämpöä ja maapallon keskilämpötila nousee. Varnerin Global Environmental Manager Dipankar Bose selittää, miksi tämä on ongelma ja miten Cubuksenn omistava Varner pyrkii rajoittamaan tekstiiliteollisuuden vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.

Biodiversiteetin väheneminen, jäätiköiden sulaminen, merenpinnan nousu, mitkä puolestaan vaikuttavat elintarviketuotantoon. Ilmastonmuutos on suuri huolenaihe useiden tekijöiden takia.

– Varner ei pelkästään yritä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi, vaan pyrkii myös yleisesti vähentämään energian käyttöä ja lisäämään puhtaan uusiutuvan energian käyttöä, Dipankar sanoo.

3 pääaluetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

– Varner on yksi niistä, jotka kartoittavat päästöjään, Dipankar sanoo.

Cubuksenn omistaa Varner. Laskelmassa ovat mukana kaikki Varnerin omistamat ketjut ja yhteistyötehtaat, joten käsitys päästöjen laajuudesta on hyvä. Sen jälkeen asetetaan tieteeseen perustuvat vähennystavoitteet, jotka osoittavat, kuinka paljon Varner osallistuu kasvihuonekaasupäästöjensä rajoittamiseen.

– Nyt meillä on siis lähtökohta, joka on päästömme – tiedämme kuinka suuria ne ovat ja meillä on tavoite. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään vähennyssuunnitelman avulla. Tässä tiekartassa olemme yksilöineet 3 pääaluetta, asiantuntija selittää:
 

1. Materiaalinkäyttömme ja siihen liittyvät päästöt

– Ensimmäisenä painopistealueena ovat vähemmän kuormittavat materiaalit, joilla on pienemmät päästöt ja pienempi ympäristöjalanjälki. On ilmastoystävällisempää käyttää loppumateriaalin valmistuksessa vähemmän resursseja, koska materiaalien valmistuksessa käytetään usein energiaa suoraan ja välillisesti maataloudesta kankaiden värjäämiseen. Kaikessa käytetään energiaa ja resursseja, joilla on ilmastojalanjälki.

– Esimerkkejä vähemmän kuormittavista materiaaleista ovat kierrätyspuuvilla, jonka päästöt ovat tavallista puuvillaa pienemmät, kierrätyspolyesteri, jonka päästöt ovat tavallista polyesteriä pienemmät, ja Eco Vero -viskoosi, jonka päästöt ovat tavallista viskoosia pienemmät.

Materiaalit muodostavat noin 56 % Varnerin kokonaispäästöistä.

 

2. Vaatteita valmistavat tehtaat

Varnerilla on suurempi vaikutus vaatteita valmistaviin tehtaisiin kuin esimerkiksi lankoja tai tekstiilejä valmistaviin tehtaisiin.

– Vaatteita valmistavat tehtaat ovat suoria toimittajia, mikä mahdollistaa meille energiatehokkuuden edistämisen ja siirtymisen puhtaisiin energialähteisiin, Dipankar selittää.

– Jos tehdas on riippuvainen hiilestä ja muista fossiilisista polttoaineista, kartoitamme mahdollisuudet käyttää tehdasta aurinkoenergialla tai ostaa vihreää sähköä paikallisverkosta.

Vaatteita valmistavien tehtaiden osuus Varnerin kokonaispäästöistä on noin 34 %.

 

3. Kuljetus, energiankäyttö myymälöissä ja pakkaukset

Loput 10 % kokonaispäästöistä liittyy kuljetukseen, myymälöiden energiankulutukseen ja pakkauksiin. Neuvottelut kuljetuskumppaneiden kanssa siirtymisestä yhä vihreämpään polttoaineeseen kuuluvat Varnerin ympäristöasiantuntijoiden tehtäviin.

– Meillä on nollatoleranssi lentorahtia kohtaan, ja Varner on jo pitkään suosinut meriliikennettä lentoliikenteen sijaan ja rautatieliikennettä maantieliikenteen sijaan, asiantuntija kertoo.

– Myymälöiden energiankäytön osalta Varner-myymälöiden keskimääräiset päästöt ovat alhaisemmat kuin monissa muissa maissa. Myös nykyään käyttämällämme pohjoismaisella energiayhdistelmällä on paljon pienemmät päästöt. Siksi tarkastelemme ensin kokonaisenergiankulutuksen vähentämistä, Dipankar selittää.

– Tämä ei kuitenkaan välttämättä riitä vähentämään päästöjämme, sillä energiankäyttö myymälöissämme on jo nyt erittäin tehokasta. Etsimme yhdessä myymälöiden ylläpidosta ja konseptien kehittämisestä huolehtivien osastojen kanssa mahdollisuutta siirtyä 100 % sertifioituihin puhtaisiin energialähteisiin. Olemme myös käynnistäneet aloitteita pakkausten jalanjäljen pienentämiseksi, ympäristöasiantuntija sanoo.

Kasvihuonekaasupäästöt – pitkä tie kuljettavana

Innovoinnin ja investointien välillä on suuri kuilu, Dipankar sanoo:

– Emme ole niin suuria, että voisimme vaikuttaa päättäjiin, joten Varner ei yksin voi saada aikaan suuria ratkaisevia muutoksia tekstiiliteollisuudessa. Olemme riippuvaisia ​​tuotantoalueiden paikallisviranomaisista tai kansallisista päättäjistä, jotka tunnistavat tarpeen ja tukevat toimialaa siirtymisessä kohti uusiutuvaa energiaa. Jos tuotantomaiden infrastruktuuri ja kannustimet eivät toimi yhdessä, uusiutuvaan energiaan siirtyminen kaikissa tehtaissa on haastavaa. Tiedostamme kuitenkin vastuumme ja teemme määrätietoisesti ja optimistisesti työtä muutoksen eteen askel kerrallaan, toteaa ilmasto- ja ympäristöasiantuntija lopuksi.

 

Voit lukea lisää kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamistyöstä Varner Sustainability Reportista.