Mitä Cubus tekee vähentääkseen vedenkulutusta ja puhdistamattomia päästöjä?

Tekstiiliteollisuus tarvitsee paljon vettä koko tuotantoketjussa. Varnerin Global Environmental Manager Dipankar Bose selittää, miksi tämä on ongelma ja mitä Varner tekee prosessien parantamiseksi.

– Tekstiiliteollisuus on veden suurkuluttaja, ja sen on varmistettava vesivarojen tehokas käyttö sekä prosessiveden tehokas käsittely, ympäristöasiantuntija selittää.

Cubus on osa Varneria eikä omista omia tehtaita. Kun kumppaneina on yli 140 eri toimittajaa, vastuullamme on varmistaa, että vaatteiden valmistus tapahtuu mahdollisimman vastuullisesti.

– Siksi meidän on otettava vastuu vedenkulutuksestamme. Tehtaat eivät voi vain hyödyntää sitä ilmaisena resurssina. Jos käytämme pohjavettä holtittomasti – jokien ja luonnonlähteiden makeaa vettä, käytämme ja heitämme sen takaisin, meiltä loppuvat pian makean veden lähteet, joita voidaan käyttää juomavetenä, Dipankar selittää.

 – Puhdas ja raikas vesi ei ole välttämätöntä vain ihmisille, vaan myös eläimille. Meidän ei tarvitse käyttää tätä makeaa vettä tuotantotarkoituksiin. Tehtaat voivat kierrättää prosessivetensä ja käyttää sitä tuotantoon. Sen ei tarvitse olla niin puhdasta kuin standardin mukainen juomavesi.

Ympäristöasiantuntija kertoo alueista, joilla vesipula on hälyttävällä tasolla. Siellä pohjaveden pinta on jo laskenut niin alas, että kesäkuukausina kärsitään kuivuudesta. Myös maatalous kärsii ja tiettyjen alueiden väestöllä on ongelmia vesihuollossa vesipulan vuoksi.

Riskien kartoittaminen on erityisen tärkeää juuri näillä alueilla, kuten Pohjois-Intian ja Pakistanin vähävetisillä alueilla. Vaikutusalueilla vesipula vaikuttaa koko yhteiskuntaan, jolloin Varnerin vastuu edistää innovatiivisia ratkaisuja tulee ehdottoman tärkeäksi. 

Näin tehtaiden vedenkulutusta vähennetään

1. Seuranta vesimittareilla

– Ensinnäkin meidän on seurattava vedenkulutustamme, Dipankar selittää.

– Jos emme tee niin, emme koskaan ymmärrä, vähennämmekö todella kulutusta vai emme. 

Varnerilla on paikallisia työntekijöitä suurimmilla tuotantomarkkinoilla, joten meillä on mahdollisuus työskennellä itse suurimmassa osassa toimitusketjua. Tärkeä osa rutiineja on varmistaa, että vesimittarit asennetaan tärkeisiin kohteisiin.

– Olemme tehneet toimittajakäsikirjassa kaikille Varner-toimittajille pakolliseksi vesimittareiden käyttöönoton, jotta voimme kartoittaa kulutusta.

Tämän jälkeen asiantuntijat kartoittavat, kuinka paljon vettä Varner käyttää vaatteiden valmistukseen tällä hetkellä, miksi näin on ja kuinka paljon vettä pitäisi tai voidaan käyttää. Suuri osa haastetta on se, että vesi on tuottajille halpa luonnonvara ja että tekninen ymmärrys puuttuu usein sekä heiltä että tuottajamaiden hallintoviranomaisilta.

 

2. Osa kestävää koalitiota

Olemme osa SAC:ta (Sustainable Apparel Coalition), joka antaa meille pääsyn Higg Facility Environmental Moduleen (Higg FEM) – arviointityökaluun, joka standardoi, miten laitokset mittaavat ja arvioivat vuosittain ympäristönsuojelun tasoaan. Koalitio on hyväksytty suorittamaan sekä on-site- että off-site-auditointeja tehtailla, jotka valmistavat materiaaleja tai ompelevat vaatteita.

– Tämä toimii valvonta- ja seurantatyökaluna, Dipankar selittää.

– Koalitioon kuuluu yli 50 tuotemerkkiä ja jälleenmyyjää ympäri maailmaa, ja tämän moduulin kautta keräämme vuotuisia suorituskykytietoja, joita voimme käyttää toimenpiteidemme perustana. Yhteistyötä muiden tekstiilivalmistajien kanssa suunnitellaan parhaillaan hankkeissa, jotka voivat osaltaan auttaa parantamaan myös tehtaiden vedenkäyttöä.

Mitä tuotannosta syntyvälle vedelle tapahtuu?

Vedenkäyttö on yksi asia, toinen asia on vesipäästöt:

– Toimialan tietyillä osa-alueilla on tässä suhteessa parantamisen varaa. Suhtaudumme tähän erittäin vakavasti, koska tekstiilituotannossa käytetty vesi on saastunutta. Jos se palautetaan suoraan luontoon, se vahingoittaa ympäristöä, alueella asuvia ihmisiä ja biodiversiteettiä. Saastunut vesi voi sisältää kemikaaleja ja sen PH on täysin erilainen kuin tavallisella vedellä. Tehtävämme on varmistaa, että vettä vapauttavat tehtaat täyttävät yleiset lakisääteiset vaatimukset ennen sen päästämistä luontoon.

– Olemme erityisen valppaita ja tarkistamme tämän huolellisesti aina, kun Varnerin työntekijät vierailevat tehtailla, joko yllättäen tai etukäteen asiasta ilmoittaen, toteaa ilmasto- ja ympäristöasiantuntija.