Personopplysninger

I sammenheng med din registrering og bestilling, godkjenner du at vi lagrer og bruker personopplysningene dine i bedriften vår for å fullføre og yte den servicen som du forventer av oss.  
Cubus AS kommer ikke til å selge eller overlevere dine personopplysninger til tredjepart med mindre dette er nødvendig for å gjennomføre ordren/avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfeller.

Ifølge loven om personopplysninger har du rett til å ta del i den informasjonen som vi har registrert om deg og hvis du anser at opplysningene er feilaktige eller irrelevante, kan du be om en rettelse eller fjerning fra kunderegisteret vårt. Kontakt i så fall kundeservicen vår. Vi forsikrer deg at vi ikke kommer til å selge eller gi noen personopplysninger til andre. Les mer om oppbevaring av personopplysninger under vår personvernerklæring.

For å handle på cubus.com må du være over 18 år eller ha foreldrenes/foresattes tillatelse.