Hevingsforbehold

Cubus.com forbeholder seg retten til å heve avtalen i det tilfellet en kunde har handlet i "ond tro" på grunn av feilaktigheter som kunden har kjent til eller burde ha innsett, som feil informasjon om pris eller kvantitet på cubus.com. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere bestillinger beregnet for videresalg. I tillfeller der hevingsforbeholdet gjøres gjeldene har kunden ikke rett på på erstatning eller kompensasjon fra Cubus.