726x726_arbeid.png

Dette er våre arbeidsvilkår

 

Vi har et hjerte for mennesker. Det er kanskje ikke så rart, vi lager jo klær. Og klær spiller en viktig rolle i menneskers liv, både på produksjons- og brukersiden. 75 % av alle som jobber innen klesindustrien er kvinner. Dessverre er deres situasjon ofte spesielt utsatt. Men sammen med andre kjemper vi for at hverdagen deres skal bli tryggere.

 

Vi hverken eier eller driver fabrikkene der klærne våre produseres, men vi jobber sammen med andre selskaper, våre leverandører og ideelle organisasjoner for å sikre anstendige arbeidsvilkår. Sammen med andre klesprodusenter og organisasjoner arbeider vi innenfor Initiativet for Etisk Handel for å sikre gode arbeidsvilkår.

Siden vi tilhører et stort kleskonsern med mange varemerker, samarbeider vi om disse spørsmålene for å kunne påvirke så bredt som mulig.

 

• Vi krever av leverandørene våre at alle ansatte skal ha en lønn de kan leve av.

 

• Vi vil at alle ansatte skal ha rett til å bli med i fagforeninger.

 

Vi gjennomfører regelmessige besøk på fabrikker, både uanmeldte og anmeldte. Besøkene gjennomføres også av tredjepart.

 

Dette er bare noen få av kravene vi stiller til leverandørene våre. Er du interessert i å vite mer, les gjerne vår Code of conduct.


Tilbake