Dyrevelferd – slik sørger vi for at dyrene blir behandlet godt

Mange klesplagg inneholder naturmaterialer fra dyr, og det er viktig for oss at disse fibrene kommer fra gårder med godt dyrehold. Christiane Fagertun er Global Quality Assurance Manager i Varner, og forteller mer om hvordan vi jobber med dyrevelferd. 

Cubus er en del av Varner, og har vært det siden 1989. Hvordan jobber egentlig Varner med leverandører, produsenter og dyrevelferd?

– Etiske aspekter skal alltid vurderes når vi velger leverandører av dyrefibre. For Varner betyr dette fokus på sporbarhet, helse og sikkerhet, samt fokus på dyrevelferd på gårder og produksjonsenheter, forteller Christiane.

I Varner Animal Welfare policy setter vi krav til våre leverandører for hvordan de skal jobbe for å sikre dyrevelferd når de samarbeider med oss. Disse kravene må de signere på, før vi inngår et samarbeid.

– Vi er ikke lovpålagt til å bruke disse standardene, det er frivillig. Varner gjør det fordi vi vil sikre dyrevelferden, i tillegg gir det oss en form for sporbarhet.

Tredjepartssertifiseringer 

– Vi bruker tredjepartssertifiseringer til å sørge for at de som har dyrehold for ullproduksjon gjør dette på en god måte.  En tredjeparts sertifisering er en prosess for tildeling av sertifikater av en tiltrodd tredjepart, vanligvis et sertifiseringsorgan, som viser at et produkt, en tjeneste eller organisering oppfyller kravene til et referansesystem. Det er viktig at det blir en uavhengig vurdering, forklarer Christiane.

– Vi forholder oss mye til Textile Exchange, som både utvikler og eier ulike standarder. Når det kommer til dyrevelferd, bruker vi i hovedsak deres standarder på ull og dun. Det er de dyrefibrene vi bruker mest, sier Global Quality Assurance Manager. 

 

Sertifiseringsordninger for dun og ull

Både ull og dun er naturmaterialer som kan vare lenge om du tar godt vare på dem. Noe som er fint å tenke på når du skal handle klær.

– Handler du dun eller ull som er sertifisert, er risikoen mindre for brudd på dyrevelferden. Leverandørkjeden til ull- og dunprodukter kan være lite transparent, og det er utfordrende å sikre innsyn i hele kjeden, sier Christiane.

– Vi gjør selv inspeksjoner og har direkte kontakt hovedsakelig med første- og andreleddsleverandører. Det vil si fabrikker som gjør den siste delen av klesproduksjonen, som klipp og søm. Lenger ned i produksjonskjeden finner man stoffproduksjon, farging og spinnerier. Nederst i leverandørkjeden har vi selve råmaterialeutvinningen, som for disse produktene vil si dyrehold.er

– For dun er det veldig enkelt. Skal vi bruke dun, så skal den være sertifisert. Så all dun vi bruker på Varner er sertifisert i henhold til Responsible Down Standard.

Ved å bruke sertifisert dun, vet vi at gårdene vil gjennomgå jevnlige revisjoner hvor en tredjepart sjekker om de oppfyller kravene satt i Responsible Wool Standard. Dette gir en trygghet på at dyrevelferden ivaretas.

 

Forbudte fibre 

En del av dyrevelferdsarbeidet omhandler også materialer vi velger å ikke bruke fordi vi ser at dyrevelferden ikke blir ivaretatt. Varner har forbud mot blant annet pels, angora og lær fra utrydningstruede dyrearter.

Et eksempel er forbudet mot ull som kommer fra sauer som har gjennomgått mulesing. Mulesing er når sauebondene fjerner hud rundt halen til sauen for å unngå flueangrep, og foregår i all hovedsak i Australia, på grunn av klimaet de har der.

– Mulesing har vi et forbud mot, og det satte vi i 2008. Vi har også et krav om at merinoullen vi handler fra Australia, hvor mulesing foregår i stor utstrekning, skal være sertifisert. Slik sikrer vi at mulesing ikke har foregått. Australia er en av de største produsentene av merinoull, og det er hos merino-sau problemet med mulesing gjelder, sier Christiane.


Forbud mot kosmetikk som er testet på dyr 

Dyretesting av kosmetikk er et annet område Varner og Cubus har forbud mot, på lik linje med lovverket i både Norge og EU.

– Cubus tilbyr eksterne kosmetikk-merker, og kravet om at produktene skal produseres i henhold til lovgivingen og dokumenteres blir formidlet når vi tar inn produkter fra disse leverandøren. Har de ikke riktig dokumentasjon, inngår vi ikke et samarbeid.

– Det er også eksterne leverandører som har laget Home-produktene på vegne av Cubus, og i den prosessen får vi dokumentasjon på at produktet er i henhold til gjeldende regelverk, ikke er testet på dyr eller inneholder ulovlige kjemikalier, avslutter Christiane.

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi jobber med dyrevelferd kan du lese på Varners nettsider. Du kan også lese våre bærekraftsrapporter. Varner Sustainability Report 2020, og Varner Sustainability Report 2021, gir god informasjon om våre målsettinger. 

Finner du ikke svaret på det du lurer på? Da kan du sende en mail til [email protected].