Slik håndterer vi overskuddsvarer

I klesproduksjon blir det noen ganger overskuddsvarer, noe som utgjør en påkjenning for klimaet og miljøet vårt. Vi har tatt en prat med Global Quality Assurance Manager i Varner, Christiane Fagertun, som kan fortelle mer om hvordan vi håndterer varer som blir til overs.

Når varer ikke blir solgt av ulike årsaker, oppstår overskuddsvarer. Dette utgjør en påkjenning på miljøet. Så, hva skal vi gjøre med varene og materialene som ikke blir brukt? Eksperten forteller at vi blant annet har samarbeid med Fretex. Med «vi» menes Varner, som Cubus har vært en del av siden 1989.

– Alle overskuddsvarer, feilproduksjoner og reklamasjoner donerer vi til Fretex.  Alt vi ikke får solgt gjennom egne kanaler, doneres dit, sier Christiane. 

Samarbeid med Fretex 

Varner og Cubus har hatt et samarbeid med dem siden 2012. Har du vært innom en av våre fysiske butikker har du kanskje også sett innsamlingsboksene våre? Her kan du donere gamle klær og vi vil gi dem videre til Fretex. Fretex er en del av Frelsesarmeen i Norge, og hele 70% av klærne de får inn går til gjenbruk. Resten går til materialgjenvinning, eller til energiproduksjon.

Praksis i Sverige og Finland

Cubus selger også klær i Sverige og Finland. Der har Fretex samarbeidspartnere i organisasjoner tilsvarende Frelsesarmeen, og overskuddsvarer blir brukt på samme måte som i Norge.

–  Fretex har noen søsterorganisasjoner, som Myrorna i Sverige, som også hører til under The Salvation Army/Frelsesarmeen. Så når vi har avtale med Fretex, så har de koblet på sine samarbeidspartnere i Sverige og Finland.

 

Se også: Her produserer vi klærne dine

 

Varner og Re:Textile 

Forbrenning av overskuddsvarer er kilde til stor miljøbelastning. Dette skjer blant annet med klær som er blitt kastet i restavfall. Her mangler vi gode prosedyrer for sortering, og dette ønsker Varner å gjøre noe med. Det er viktig at vi, og resten av tekstilindustrien, tar ansvar og jobber mot en sirkulær modell, der vi kan følge hele produktets livssyklus. Varner har derfor gått inn som hjørnestensinvestor i det som kommer til å bli verdens største, og Norges første, anlegg for sortering av tekstilavfall, Re:Textile.

– Grunnen til at vi har valgt å investere i et sorteringsanlegg, er på grunn av et lovverk som kommer, som heter utvidet produsentansvar. Denne loven sier at vi som produserer skal ha ansvar for produktet, også etter at det er solgt – når det blir til avfall. Det vi ser i Norge, og egentlig Europa ellers, er at det ikke er noe infrastruktur til å håndtere dette, forklarer Christiane.

Fretex er en god måte å få gjenbruke plaggene dine på, men det kommer alltid til å havne tekstiler også i restavfallet. Det er her det må bedre sortering til.

– Vi ser, at om vi skal få løst problemet med avfall, så trenger vi et godt system for sortering. Det er veldig mye produkter og klær som blir kastet i restavfallet. Da blir de jo ødelagt, møkkete og skitne og kan ikke brukes til noe. Det er en brikke som må på plass for å få en mer sirkulær framtid.

 

Les mer: Se hvordan vi jobber med resirkulerte materialer