Her produserer vi klærne dine

I Cubus vil vi være åpne om hvor klærne dine er laget og om hvem som har hjulpet oss med å lage dem. Vi eier ikke egne fabrikker, men samarbeider med uavhengige leverandører. Global CSR Manager i Varner, Vegard Neverlien, forklarer hvor og hvordan vi jobber med internasjonal klesproduksjon.

 

Cubus har vært en del av Varner siden 1989. Vegard Neverlien har siden 2018 vært Global CSR Manager i Varner. CSR står for Corporate Social Responsibility. Varners CSR-avdeling består av 11 personer som jobber med risikoområdene knyttet til internasjonal klesproduksjon, blant annet sikring av gode arbeidsvilkår, miljøutfordringer og bærekraft.

– Cubus ble medlem av Etisk Handel Norge i 2003, og vi etablerte da våre etiske retningslinjer, forteller Vegard.

– Siden den gang har vi gradvis trappet opp og styrket arbeidet med CSR og ansvarlige arbeidsvilkår. Så dette har vi jobbet med ganske lenge.

Internasjonal klesproduksjon 

Gjennom Varner jobber Cubus i dag med 335 leverandører i 13 land utenfor Norden. Hovedproduksjonen er lagt til rundt 140 fabrikker i Kina, India, Bangladesh og Tyrkia. Til tross for at det er mye som er utfordrende med å drive internasjonal klesproduksjon, forklarer Vegard at det ikke bare er negative sider ved at bedrifter inngår samarbeid med andre land. 

– Det å jobbe med internasjonal handel med land i utvikling er grunnleggende positivt så lenge vi driver handel på en ansvarlig måte. Da kan vi bidra til utvikling i landet gjennom sikre og trygge arbeidsplasser, der folk har en fast jobb.

Et slikt arbeid krever investering i ressurser og ansatte på lokale kontorer, som kan følge opp produksjonen.

– Vi har en tydelig målsetting om at produsentene vi samarbeider med skal styrkes positivt gjennom samarbeidet. Derfor har vi Varnerkontorer med lokalt ansatte i produksjonslandene. Vi kan ikke jobbe i for eksempel Bangladesh uten å gjøre en aktiv og lokal innsats rettet mot risikoområdene ved produksjonen, forklarer Vegard.

 

Se hvilke fabrikker vi jobber med i Open Apparel Registry og husk at alle klesplagg på Cubus.com er merket med hvilken fabrikk og i hvilket land det er produsert. 

 

Lokale kontorer i produksjonslandene 

– Da vi på midten av 2000-tallet begynte å etablere produksjonskontorer i markedene vi jobber med, ansatte vi også lokale ressurser til å følge opp fabrikkene og de ansatte tett. Dette er helt nødvendig, da de kjenner kulturen og forholdene i landet fra innsiden. Verdien de lokale kontorene begynte å gi, var et stort steg fremover, sier Vegard.

I dag har Varner flere regionale produksjonskontorer i våre fire største innkjøps- og produksjonsland: Kina, Bangladesh, India og Tyrkia. Hvert kontor har to CSR-spesialister. Vår lokale tilstedeværelse i disse markedene gjør oss i bedre stand til å samarbeide om forbedringer med våre leverandører og deres fabrikker.

De til sammen 100 ansatte ved Varners kontorer i produksjonslandene jobber for at den daglige driften hos leverandørene skal leve opp til kravene som er satt av Varner og samarbeidspartnere. Den lokale innsatsen er helt nødvendig for å nå målene Varner har satt.

–  Dedikerte funksjoner ved alle kontorene jobber med CSR og arbeidsvilkår, med miljø og klima, og med produktsikkerhet. De jobber også med å utvikle mer holdbare og bærekraftige produkter, forklarer Vegard.

 

Les mer om leverandøroppføling og samarbeid.

Slik velger vi ut leverandører

– Vi har en portefølje med leverandører som deles av alle selskapene til Varner. Fra denne står Cubus fritt til å velge hvilke hvilken leverandrøde vil jobbe med på et spesifikt produkt. Leverandørene har allerede blitt godkjent av oss og våre samarbeidspartnere, sier Vegard.

Med rundt 140 leverandører i porteføljen blir de ofte valgt ut ifra hva de spesialiserer seg på. På denne måten sikrer vi plagg av kvalitet som du kan bruke over flere år.

– De ulike leverandørene spesialiserer seg på sine produktkategorier slik at vi kan finne de beste til hver enkelt kategori. De samme leverandørene jobber ofte både med andre kjeder og kjente internasjonale merkevarer, avslutter Vegard.