Hva gjør Cubus for å redusere utslipp av klimagasser?

Når klimagassene øker i atmosfæren, fanger de varmen, og den globale gjennomsnittstemperaturen øker. Global Environmental Manager i Varner, Dipankar Bose, forklarer hvorfor dette er et problem og hvordan Varner, som eier Cubus, jobber for å begrense tekstilindustriens innvirkning på global oppvarming. 

Tap av biologisk mangfold, smelting av isbreer, stigende havnivå, som igjen påvirker matproduksjonen. Klimaendringene er en stor årsak til bekymring på grunn av flere faktorer. 

– Vi i Varner prøver ikke bare å redusere klimagassutslippene, som igjen vil redusere den globale oppvarmingen, vi må prøve å redusere energibruken totalt og øke andelen ren fornybar energibruk, sier Dipankar. 

SOLENERGI: Flere av farbrikkene Varner har avtaler med har installert solcellepaneler på taket. Disse fabrikkene i Tyrkia tar dermed et skritt i riktig retning mot det grønne skifte, og bidrar til reduserte utslipp.
Foto: Ufuk Dinc, Varner Environmental Specialist, Tyrkia.

 

 

3 hovedområder for å redusere klimagassutslipp 

– Varner er blant dem som kartlegger utslippet sitt, forteller Dipankar. 

Varner eier Cubus. Alle de Varnereide kjedene og samarbeidsfabrikkene er med i beregningen, så idéen om omfanget av utslippene er god. Deretter vil det etableres vitenskapsbaserte reduksjonsmål, som igjen viser hvor mye Varner bidrar til å begrense klimagassutslippet sitt.  

– Så, nå har vi en grunnlinje som er utslippet vårt – vi vet hvor stort det er, og vi har et mål. Tiltakene for å nå målene gjøres ved hjelp av et reduksjonsveikart. I det veikartet har vi identifisert 3 hovedområder, forklarer eksperten: 
  

1. Vårt materialbruk og relaterte utslipp 

– Det første området vi fokuserer på er foretrukne materialer, som har lavere utslipp og et mindre miljøavtrykk. Hvis det brukes mindre ressurser i fremstillingen av det endelige materialet, er det mer klimavennlig, fordi det i mange tilfeller brukes energi i prosessen med å lage materialene, direkte og indirekte, fra landbruk til fargelegging av stoffene. Alt bruker energi og ressurser som har et klimaavtrykk. 

– Eksempler på foretrukne materialer er resirkulert bomull, som gir lavere utslipp enn vanlig bomull, resirkulert polyester, som gir lavere utslipp enn vanlig polyester og Eco Vero viskose som gir lavere utslipp enn vanlig viskose.  

Materialene står for rundt 56 % av Varners totale utslipp.  

 

2. Fabrikkene som produserer plaggene 

Varner har større innflytelse på fabrikkene som produserer plaggene, enn fabrikkene som, for eksempel, fremstiller garn eller tekstiler.  

– Fabrikkene som produserer klærne er direkte leverandører, noe som gjør det mulig for oss å jobbe med energieffektivisering og for et skifte mot rene energikilder, forklarer Dipankar.  

– Om fabrikken er avhengig av fossilt brennstoff, som for eksempel kull, sjekker vi mulighetene for å drive fabrikken på solenergi, eller muligheter for å kjøpe grønn strøm fra det lokale nettet. 

Fabrikkene som produserer klærne, står for rundt 34 % av Varners totale utslipp. 

 

3. Transport, energibruk i butikkene og emballasje 

De resterende 10 % av de totale utslippene handler om transport, energibruk i butikk og emballasje. Forhandlinger med transportpartnere om å gå over til stadig grønnere drivstoff er en del av de Varneransatte miljøekspertenes arbeidsoppgaver. 

– Vi har en nulltoleranse mot flyfrakt og det har vært en policy i Varner i lang tid å foretrekke sjøtransport fremfor fly, og jernbane fremfor veitransport, kan eksperten fortelle.  

– Når det gjelder energibruk i butikkene, er de gjennomsnittlige utslippene fra Varner-butikker lavere enn i mange andre land. Den nordiske energimiksen vi bruker i dag har også et mye lavere utslipp sammenlignet. Dette er grunnen til at vi først ser på det å redusere det totale energiforbruket, forklarer Dipankar. 

– Dette er imidlertid kanskje ikke nok til å redusere våre utslipp, ettersom energibruken i butikkene våre allerede er svært effektiv. Sammen med avdelingene som tar seg av vedlikehold av butikkene og utvikling av konseptene ser vi på muligheten for å bytte til 100 % sertifiserte rene energikilder. Vi har også startet initiativer for å redusere fotavtrykk fra emballasje, forteller miljøeksperten. 

FREMTIDSRETTET: Varners leverandør, fabrikken Epyllion Style Ltd i Nayapara, Bangladesh, har installert solcellepanel på taket som en del av sitt skifte mot fornybar energi.
Foto: Jakir Hossain, Varner Environmental Specialist, Bangladesh. 

 

Utslipp av klimagasser – lang vei å gå

Det er et stort gap mellom innovasjon og investering, forteller Dipankar: 

– Vi er ikke så store at vi vil påvirke beslutningstakere, så Varner alene kan ikke bringe på banen de store avgjørende endringene innenfor tekstilindustrien. Vi er avhengige av at de lokale myndighetene i produksjonsregionene, eller riksmyndighetene, anerkjenner behovet og støtter industrien i et skifte mot fornybar energi. Spiller ikke infrastruktur og insentiver i produksjonslandene på lag, er det utfordrende å bytte til fornybar energi på alle fabrikkene. Vi er allikevel vårt ansvar bevisst og jobber målrettet og optimistisk mot endring, skritt for skritt, avslutter klima- og miljøeksperten.