Hva gjør vi for å redusere vannforbruk og forurenset utslipp?

Tekstilindustrien krever mye vann i hele produksjonskjeden. Global Environmental Manager i Varner, Dipankar Bose, forklarer hvorfor dette er et problem, og hva Varner gjør for å bidra til å forbedre prosessene.  

– Tekstilindustrien er en storbruker av vann, og nødt til å sikre effektiv bruk av vannressursene, samt effektiv behandling av prosessvann, forklarer miljøeksperten. 

Cubus er en del av Varner og eier ingen egne fabrikker. Med flere enn 140 ulike leverandører som samarbeidspartnere, følger et ansvar for at produksjonen av klærne skal foregå på en så ansvarlig måte som mulig.  

– Derfor må vi ta ansvar for vannforbruket vårt. Fabrikkene kan ikke bare utnytte det som en gratis ressurs. Hvis vi tankeløst utvinner grunnvann – ferskvann fra elver og naturlige kilder, bruker det og kaster det ut igjen, går vi snart tom for ferskvannskilder som også kan brukes som drikkevann, forklarer Dipankar. 

 – Rent, friskt vann er ikke bare nødvendig for mennesker, men også dyr. Vi trenger ikke å bruke det ferskvannet til produksjonsformål. Fabrikkene kan resirkulere prosessvannet og bruke det til produksjon. Det trenger ikke være like ferskt som drikkestandard.  

Miljøeksperten forteller om regioner der vannmangelen er på et alarmerende nivå. Der grunnvannstanden allerede har sunket så lavt, at det i sommermånedene vil være tørke. Der landbruk vil lide og folk i visse områder vil få problemer med vannforsyningen på grunn av vannmangel. 

Det er spesielt i disse områdene, som for eksempel de vannknappe regionene i Nord India og Pakistan, det er spesielt viktig å kartlegge risikoen. I de rammede områdene blir hele samfunnet påvirket av vannmangelen, og da blir Varners ansvar for å fremme innovative løsninger helt avgjørende.   

RENSER VANNET: Avfallsvann renses i eget anlegg hos Varners samarbeidsfabrikk, Orbitex Knitwear Limited, i Dhaka, Bangladesh. 
Foto: Jakir Hossain, Varner Environmental Specialist, Bangladesh.

Slik reduseres fabrikkenes vannforbruk  

1. Sporing med vannmålere 

– Først og fremt må vi spore vannforbruket vårt, forklarer Dipankar.  

– Gjør vi ikke det, vil vi aldri forstå om vi virkelig reduserer forbruket eller ikke.   

Med lokale ansatte i de største produksjonsmarkedene har Varner mulighet til å jobbe selv med store deler av forsyningskjeden. Det å sikre at vannmålere er installert på de avgjørende stedene er en viktig del av rutinene.  

– Vi har gjort det obligatorisk i vår leverandørmanual at alle Varner-leverandører implementerer vannmålere, slik at vi kan kartlegge forbruket.  

Spesialistene kartlegger deretter hvor mye vann Varner bruker ved produksjon av klær i dag, hvorfor det er slik, og hvor stor vannbruken bør, eller kan, være. En stor del av utfordringen er at vann er en billig ressurs for produsentene, og at det ofte mangler teknisk forståelse hos både dem og hos styresmaktene i produksjonslandene. 

 

2. Del av en bærekraftig koalisjon 

Vi er en del av SAC (Sustainable Apparel Coalition), som gir oss tilgang til Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) et vurderingsverktøy som standardiserer hvordan anlegg måler og evaluerer miljøprestasjonen, år for år. Koalisjonen er godkjent for å utføre både off-site og on-site verifiseringer ved fabrikker som fremstiller materialer eller syr klær. 

– Dette er fungerer som et sporings- og overvåkingsverktøy, forklarer Dipankar.  

– Over 50 merker og forhandlere verden over er en del av koalisjonen, og gjennom denne modulen samler vi inn årlige ytelsesdata som vi kan basere våre tiltak på. Det planlegges for tiden samarbeid med andre tekstilprodusenter om prosjekter som også kan bidra til å forbedre vannbruken på fabrikkene.  

SAMARBEIDSFABRIKK: Avfallsannet renses i store bassenger hos Concept Knitting Limited i Tongi, Bangladesh.
Foto: Jakir Hossain, Varner Environmental Specialist, Bangladesh office. 

Hva skjer med vannet fra produksjonen? 

En ting er vannbruken, en annen ting er utslipp av vannet:  

– Enkelte deler av industrien har rom for å forbedre seg på dette området. Dette tar vi svært alvorlig, for etter at vannet er brukt i tekstilproduksjon, er det forurenset. Hvis det da slippes ut direkte, vil det skade miljøet, menneskene som bor i området og det biologiske mangfoldet. Det forurensede vannet kan inneholde kjemikalier og har en helt annen PH enn vanlig vann har. Vår jobb er å sørge for at fabrikkene som slipper ut vannet, oppfyller de generelle lovkravene før de slipper det ut.  

– Vi er spesielt på vakt, og sjekker dette nøye når Varner-ansatte besøker fabrikkene, både anmeldt og uanmeldt, avslutter klima- og miljøeksperten.