Polityka prywatności

Korzystając z witryny cubus.com, zgadzasz się na przetwarzanie przez firmę Cubus Sp. z o.o. Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to wszystkie informacje, które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania danej osoby. Danymi osobowymi mogą być na przykład imię, nazwisko, adres, adres e-mail lub inne dane kontaktowe.

Jak przetwarzane są moje dane osobowe?
Firma Cubus Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za ochronę prywatnych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Chcemy zapewnić Ci możliwie najlepsze wrażenia z zakupów, a tutaj znajdziesz informacje na temat sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Unii Europejskiej („UE”) nr. 2016/679 (General Data Protection Regulation, zwanego dalej „GDPR”).

Dane osobowe, które przetwarzamy:
• Dane osobowe rejestrowane podczas tworzenia i aktualizowania profilu użytkownika, np. nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, data urodzenia itd. Podane informacje mogą być wzbogacane za pośrednictwem usług badawczych.
• Informacje związane z zakupami dokonywanymi na stronie internetowej
• Informacje na temat odwiedzanych stron i ogólne zachowanie na stronie internetowej.
• Informacje podawane za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta
• Informacje pozyskiwane za pomocą plików cookie

Do czego są wykorzystywane moje dane osobowe?
Podając swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ich do dostarczenia oczekiwanej usługi.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:
• do utworzenia osobistego konta użytkownika;
• do przetwarzania zamówień i zwrotów za pośrednictwem naszych usług online;
• do wysyłania informacji o przesyłkach;
• do kontaktu w razie problemów związanych z dostawcą produktów;
• do zapewnienia możliwie najlepszej pomocy podczas kontaktu oraz do informowania o nowych lub zmienionych usługach;
• do analizowania sposobów korzystania z witryny cubus.com i ciągłego ulepszania strony.

Czy moje dane osobowe są udostępniane?
Dane osobowe udostępniamy wyłącznie naszym dostawcom w zakresie obsługi klienta, analizy/statystyki, płatności, transportu i wsparcia technicznego. Dostawcy ci potrzebują informacji w celu świadczenia nam usług w zakresie działań przetwarzania zgodnie z niniejszą polityką. Z dostawcami mamy zawarte umowy dotyczące przetwarzania danych, które wyznaczają wyraźne ograniczenia w zakresie wykorzystywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi zasadami prywatności.

Gdzie są przechowywane moje dane osobowe?
Wszystkie dane osobowe są przechowywane na terenie UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale niektórzy z naszych dostawców korzystają z usług wsparcia technicznego zlokalizowanych poza UE/EOG. W przypadku korzystania z takich usług wsparcia ewentualne przetwarzanie danych osobowych będzie regulowane na mocy standardowej umowy UE/EOG w odniesieniu do transferu do państw trzecich lub innego upoważnionego mechanizmu transferowego.

Jak mogę zarządzać moimi danymi osobowymi?
W każdej chwili możesz zmienić swoje dane osobowe. Możesz to zrobić samodzielnie, jeśli masz kontro w sklepie internetowym, lub skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.

• Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe.
• Masz prawo do korygowania swoich danych osobowych.
• Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie jesteśmy prawnie zobowiązani do ich przechowywania.
• Masz prawo do bycia zapomnianym
• Masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
• Otrzymasz od nas informację, jeśli dokonamy zmiany lub usuniemy Twoje dane osobowe lub jeśli ograniczymy ich przetwarzanie.
• Możesz wymagać, aby Twoje dane osobowe były udostępniane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie oraz przenieść dane ze sobą do innej firmy. Dotyczy to wyłącznie danych aktywnie podanych przez Ciebie.
• Masz prawo powiadomić nas, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się prawidłowo.

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?
Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników, którzy mają dostęp do informacji ze względu na swoje stanowisko pracy i którzy podlegają zobowiązaniu wyłącznie pobierania/wykorzystywania danych w określonym i zgodnym z prawem celu, w którym zostały zgromadzone.

Jak długo dane są przechowywane?
Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celu realizacji usług opisanych w niniejszej polityce, lub tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo. Następnie zostaną usunięte.

Jak moje dane są zabezpieczane?
Dane osobowe przechowujemy w naszych środowiskach operacyjnych. Środowiska te wykorzystują standardowe metody zabezpieczające uniemożliwiające nieautoryzowany dostęp. Przestrzegamy wspólnych norm dotyczących ochrony danych osobowych i poufnych informacji.

Jak działają przepisy dotyczące danych osobowych?
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych, takie jak gromadzenie, rejestracja, przechowywanie i ujawnianie podlega różnym przepisom, w tym ustawie o ochronie danych osobowych. To Cubus ponosi odpowiedzialność, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami ustawy, tzn. jest „podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie”. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje przestrzeganie przepisów w Polsce. Masz prawo do wniesienia skargi do urzędu ds. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie przetwarzania dokonywanego przez podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie w związku z niniejszą polityką prywatności.

Ciasteczka
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej umieszczane jest ciasteczko (plik cookie), wykorzystywane do rozpoznawania Twojego komputera lub telefonu komórkowego. Udostępnia ono informacje na temat aktywności na naszej stronie internetowej. Jest to ułatwienie dla Ciebie, ponieważ plik cookie sprawia, że Twój telefon lub komputer np. zapamiętuje dane logowania podczas następnej wizyty. Pliki cookie dostarczają nam także informacji na temat zachowań na naszej stronie internetowej, co pozwala nam na dostosowanie bardziej trafnych treści. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się tutaj.

Zakupy kartą
W przypadku zakupów kartą współpracujemy z autoryzowanym agentem przetwarzania płatności, który pomaga nam zweryfikować bezpośrednio z bankiem, czy karta jest ważna. Nasi agenci przetwarzania płatności prawidłowo przetwarzają informacje o karcie zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa PCI DSS firm, takich jak Visa, MasterCard, Diners, American Express i JCB. Oznacza to, że dane karty są obsługiwane w bardzo bezpieczny sposób. Kiedy mamy do czynienia z kartami, zastrzegamy sobie prawo do kontroli osoby. Cała komunikacja jest szyfrowana, aby nikt nie mógł przechwytywać wprowadzonych informacji.

Prawa autorskie
Zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim i należy do Cubus.

Informacje kontaktowe
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest Cubus Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska. W razie pytań dotyczących członkostwa lub danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem mail@cubus.com lub telefoniczny pod numerem 52 880 80 86

Marzec 2019 r.