Siła wyższa

W przypadku zaistnienia siły wyższej, tj w przypadku wojny i tym podobnych wydarzeń politycznych oraz klęsk żywiołowych, pożaru, zakłócenia transportu, zakazu dostaw lub podobnych wydarzeń, Cubus jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań wobec Klientów na okres do dwóch miesięcy. Po tym okresie, każda ze stron może odstąpić od umowy bez obowiązku wypłaty odszkodowania.