UNICEF

Nie dopuszczamy pracy dzieci i realizujemy tę zasadę poprzez stawianie rygorystycznych wymagań wobec wszystkich dostawców w całym łańcuchu produkcji. Robimy jeszcze więcej.

Od 2006 roku jesteśmy partnerem UNICEF. Wspieramy działalność tej organizacji na rzecz zapewniania dzieciom, zarówno w Bangladeszu, jak i innych częściach świata, lepszego dzieciństwa i możliwości bezpieczniejszego rozwoju.

Nasza współpraca z UNICEF

Wspierając UNICEF, który jest organem w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i opiera swoją działalność na konwencji o prawach dziecka przyjętej przez ONZ, możemy mieć swój udział w prowadzeniu działań w celu poprawy sytuacji, które byłoby nam trudno realizować na własną rękę. Organizacja ta ma kompetencje, jakimi my nie dysponujemy, i może współpracować z organami władzy i pracownikami terenowymi w sposób niedostępny dla nas.

Nasz wkład przekazywany jest między innymi na:

• Szkoły
• Ośrodki Drop in-center – gdzie dzieci, które nie mają się gdzie podziać, mogą otrzymać pomoc socjalną, ciepłe i odżywcze posiłki oraz miejsce do spania
• Opiekę zdrowotną dla dzieci żyjących na ulicy
• Działalność prewencyjną mającą na celu wywieranie wpływu na organy władzy, by zapewnienie dobrobytu dzieciom było przez nich traktowane priorytetowo.

Powrót