Nasza współpraca z UNICEF

 

Wspierając UNICEF, który jest organem w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i opiera swoją działalność na konwencji o prawach dziecka przyjętej przez ONZ, możemy mieć swój udział w prowadzeniu działań w celu poprawy sytuacji, które byłoby nam trudno realizować na własną rękę. Organizacja ta ma kompetencje, jakimi my nie dysponujemy, i może współpracować z organami władzy i pracownikami terenowymi w sposób niedostępny dla nas. 

 

Nasz wkład przekazywany jest między innymi na:

 

• Szkoły;

• Ośrodki Drop in-center – gdzie dzieci, które nie mają się gdzie podziać, mogą otrzymać pomoc socjalną, ciepłe i odżywcze posiłki oraz miejsce do spania;

• Opiekę zdrowotną dla dzieci żyjących na ulicy;

• Działalność prewencyjną mającą na celu wywieranie wpływu na organy władzy, by zapewnienie dobrobytu dzieciom było przez nich traktowane priorytetowo.

Powrót

landingsiden29_unicef.png