Personuppgifter

I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vårt företag för att kunna ge dig den service som du förväntar dig av oss. 
Cubus AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part förutom om detta är nödvändigt för att kunna genomföra ordern/avtalet med dig eller om detta skulle krävas enligt lag.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig och om du anser att uppgifterna är felaktiga eller irrelevanta kan du be att de rättas eller tas bort från vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice. Vi försäkrar dig att vi inte kommer att sälja eller ge dina personuppgifter till andran parter. Läs mer om hantering av personuppgifter i under Sekretess och säkerhet.


För att handla på cubus.com måste du vara över 18 år eller ha målsmans tillåtelse.