Sekretess och säkerhet

Cubus arbetar för att skydda din integritet när du använder dig av våra tjänster. 
All hantering av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen och -förordningen. Cubus AB kommer inte att sälja eller överlåta dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att genomföra beställningen/avtalet med dig, eller krävs enligt lag. Du har rätt att få reda på vilka personuppgifter om dig som finns i vårt register. Om uppgifterna är felaktiga, irrelevanta eller ofullständiga kan du kräva att de rättas eller tas bort. Du har även rätt att bli informerad om all hantering av personuppgifter som sker hos Cubus AB.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Genom att uppge dina personuppgifter ger du ditt samtycke till att vi använder den insamlade informationen för att fullfölja våra skyldigheter gentemot dig och ge dig den service du förväntar dig.

Vi behöver uppgifterna för följande ändamål:
- För att upprätta ditt personliga användarkonto hos Cubus
- För att hantera dina beställningar via våra online-tjänster
- För att skicka dig information om försändelsen via sms
- För att skicka dig marknadsföringserbjudanden i nyhetsbrev och sms (om du har kryssat för att du önskar det)
- För att kontakta dig om det uppstår problem med leveransen av varorna
- För att svara på frågor från dig och informera dig om nya eller ändrade tjänster

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Kortköp

Vid kortköp samarbetar vi med en auktoriserad betalningsförmedlare som hjälper oss att kontrollera att kortet är giltigt för köp direkt mot din bank. Vår betalningsförmedlare hanterar dina kortuppgifter på ett korrekt sätt enligt den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB står bakom. Det betyder att dina kortuppgifter hanteras på ett mycket säkert sätt. När du handlar med kort förbehåller vi oss rätten att göra en personkontroll.

Cookies

En cookie är en liten textfil som lagras i din dator eller mobil och hämtas därifrån vid senare besök. Cubus använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information eller ge information till tredje part. Det finns två slags cookies, permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil i din dator eller mobil under en tidsperiod av högst 12 månader. Sessionscookies är tillfälliga och försvinner när du stänger fönstret i webbläsaren.
Det är lätt att ta bort cookies från datorn eller mobilen med hjälp av webbläsaren. Se under "hjälp" i webbläsaren för att få instruktioner om hur du hanterar och tar bort cookies. Observera att du inte kan använda alla funktioner om du stänger av cookies.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i aggregerad form med hjälp av analysverktyg som Google Analytic. Både permanenta och temporära cookies används för detta. Permanenta cookies lagras i datorn eller mobilen i högst sex månader.

Upphovsrätt

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Cubus AB.

Insyn 

Om du vill få insyn i dina personuppgifter, kontakta oss skriftligt på följande e-postadress: julie.eckhardt@cubus.com.

Se personuppgiftslagen för mer information.