Etisk handel

Cubus kombinerar sund affärsverksamhet med etisk uppförandekod, så kallad ”Code of Conduct” och arbetar aktivt med frågor som berör etik, miljö och socialt ansvar.   Utmaningarna inom modeindustin är många och sammanlänkade, de flesta är relaterade till produktionsledet.

Cubus har utvecklat en strikt etisk uppförandekod, så kallad ”Code of Conduct” som ställer höga krav på oss som återförsäljare, såväl för alla våra samarbetspartners. Riktlinjerna fastställer att alla involverade parter i våra produktionsled skall ha rätt till bra, säkra och trygga arbetsförhållanden i regel med fastställda mänskliga rättigheter, lagar och regleringar (FNs mänskliga rättigheter samt Internationella arbetsorganisationens (engelska International Labour Organization, ILO) kärnkonventioner.  
Riktlinjerna är en del av våra krav för inköp och alla våra leverantörer är förbundna till att följa dessa.

Våra leverantörer har åtaganden såsom:

• Respekt för lagar och föreskrifter
• Ingen diskriminering
• Inga former av tvångsarbete eller barnarbete
• Rättighteter till fackligt medlemskap och kollektivavtal
• Rimliga löne- och arbetsvillkor • Arbetstider som följer nationella lagar och internationella konventioner
• Miljö- och djurskydd

Cubus äger ej några egna fabriker. Regelbunden kontroll och uppföljning av våra leverantörer är därför en av våra prioriteringsområden. Vi har under flera år samarbetat med en internationell kontroll- och certifieringsbyrå, vilka ansvarar för att inspektera de fabriker som tillverkar våra varor. I tillägg gör vi regelbundet egna besök.   Som en del av Varner-Gruppen, är Cubus medlem i ”Ethical Trading Initiative – Norway (ETI)” sedan 2003 som arbetar med målinriktade konkreta åtgärder för att säkerställa att de varor vi säljer i våra butiker håller våra etiska standards. Vi rapporterar årligen vårt etiska arbete till ETI och dessa rapporter är offentliga handlingar.


Merinoull   
Merinoull hos Cubus är helt fri från ”mulesing”. Förekomsten av ”mulesing” som praxis tillämpas i Australien och är något vi tar starkt avstånd ifrån. All merinoull som används i våra plagg köps in från Sydafrika där denna praxis ej tillämpas.

Vi ställer höga krav till våra leverantörer när det kommer till både sociala förhållanden och djurens rätt. För att få producera för oss förpliktigar sig leverantörerna till att följa våra krav. Leverantörerna följs upp av CSR avdelningen (via inspektioner, fabriksbesök, extern internationell kontroll- och certifieringsbyrå mm) samt av inköpsavdelningen som inhämtar certifieringar och garantibrev.      

Vill du veta mer?
- Läs mer om ETI (www.etiskhandel.no)  
- Beställ vår rapport
- Kontakta vår CSR avdelning:
Corporate Social Responsibility Manager - Annabelle Ingeborg Lefébure.

Vanliga frågor och svar: 
Var produceras era varor?
Produktionen sker främst i Asien och Turkiet. Våra produkter är oftast våra egna varumärken, designade av våra inköpare.

Hur kan jag veta att kläderna i era butiker är producerade under anständiga förhållanden?
För att få producera varor för Cubus, måste alla våra leverantörer acceptera, följa och underteckna våra etiska riktlinjer. Tillverkare måste även vara villiga att genomgå sociala kontroller som bevakar produktionsförhållandena i fabrikerna.

Vad sker om det uppdagas ett brott mot de etiska riktlinjerna i någon av fabrikerna?
Om något brott mot de etiska riktlinjerna upptäcks, jobbar vi tillsammans med leverantören för att säkerställa att de nödvändiga förbättringsåtgärderna implementeras via en så kallad Corrective Action Plan (CAP). Denna utvecklas i samarbete med ”controllers” och fabriksledningen.

Finns det några spår av farliga kemikalier eller allergiframkallande substanser i era kläder?
Det är avgörande för oss att vi till våra kunder erbjuder produkter som inte på något sätt är skadliga för hälsa eller miljön. Vi ställer strikta krav på våra leverantörer vad gäller användandet av kemiska produkter i produktionen och har utvecklat en omfattande lista på kemikalier som ej är tillåtna att användas.

Säljer ni kläder som innehåller äkta päls? 
Cubus använder endast syntetisk päls i sin produktion.

Bryr sig Cubus om miljön?
Miljöansvar är en naturlig del av vårt sociala ansvar. Vi är angelägna att främja miljövänliga produktionsmetoder, samt använda oss av transportföretag som har en tydlig miljöpolicy. Regnskogsvirke och annat virke som är utrotningshotat används ej i vår butiksinredning och emballage i våra butiker återanvänds.