Det här är våra arbetsvillkor

 

Vårt hjärta slår för människor. Det är kanske inte så konstigt: vi gör kläder. Och kläder spelar en stor roll i människors liv, både på produktions- och användarsidan. 75 % av alla som jobbar inom klädindustrin är kvinnor. Tyvärr är många gånger deras situation särskilt utsatt. Men tillsammans med andra kämpar vi för att deras vardag ska bli tryggare.

 

Vi äger eller driver inga fabriker där våra kläder produceras, men vi arbetar både med andra företag, våra leverantörer och ideella organisationer för att säkerställa anständiga arbetsvillkor. Tillsammans med andra klädföretag och organisationer arbetar vi inom Initiativet for Etisk Handel för att säkerställa bra arbetsvillkor.

Eftersom vi tillhör en stor klädkoncern med många varumärken, jobbar vi tillsammans med dessa frågor för att kunna påverka på en bredare nivå.

 

• Vi kräver av våra leverantörer att alla anställda ska kunna leva på sin lön.

 

• Vi vill att alla anställda ska ha rätt att gå med i fackföreningar.

 

Vi genomför regelbundna besök på fabriker, både oanmälda och anmälda. Besöken genomförs också av tredjepartsaktörer.

 

Det här är bara en liten del av de krav vi ställer på våra leverantörer. Är du intresserad av att veta mer får du gärna läsa vår Code of conduct.

Tillbaka