BRING YOUR OWN BAG


I EU konsumeras 200 plastpåsar per person per år.
Det vill säga EU har en årlig konsumtion på ca. 100 miljarder plastpåsar. Endast 7% av dessa återvinns.

Det finns en stor potential att minska konsumtionen av plastpåsar väldigt mycket bara genom att ändra vanor.
Detta önskar Cubus att bidra till. Alla påsar, både plast och papper, har en negativ miljöpåverkan.
Det går mycket resurser till både produktion, transport och återvinning.
EU har vidtagit ett plastpåse-direktiv som avsevärt ska minska förbrukningen av plastpåsar under de närmaste åren.
Syftet med direktivet är att minska de negativa miljöeffekterna som plastpåsar bidrar till.
Detta genom minskad nedskräpning, minskade avfallsmängder och en mer effektiv användning av resurser.
Plastpåsar är i många länder ett nedskräpningsproblem, en källa för marina avfall och en källa till mikroplast.
Det är viktigt att arbeta med de miljöutmaningar som påsarna utgör.

Genom att ta betalt för påsarna kan Cubus vara en stor del av lösningen.
Tillbaka