landingsiden29_unicef.png

Vårt samarbete med UNICEF

 

Genom att stötta UNICEF, som är ett organ inom FN och utgår från FN:s konvention om barns rättigheter, kan vi vara med och bidra till förbättringar som hade varit svåra för oss att göra på egen hand. De har en kompetens som vi inte har och kan samarbeta med myndigheter och fältarbetare på ett sätt som vi själva inte kan göra. 

 

Vårt bidrag går bland annat till:

 

• Skolor

• Drop in-center – där barn som inte har någonstans att vara bland annat kan få socialt stöd, näringsrik och varm mat och någonstans att sova

• Hälsovård för gatubarn

• Förebyggande arbete för att få myndigheter att prioritera barn

 

Tillbaka