Force Majeure

Om Cubus blir utsatt för force majeure, det vill säga om vi eller våra samarbetspartners utsätts för t.ex. krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad, naturkatastrof, brand, transportstörningar, leveransförbud eller liknande, har Cubus rätt att avbryta fullgörandet av sina skyldigheter gentemot kunderna i upp till tio månader och efter den perioden har båda parter rätt att häva avtalet utan att behöva betala skadestånd.