Hävningsförbehåll

Cubus.com förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om en kund har handlat i ”ond tro” på grund av felaktigheter som kunden har känt till eller borde ha insett, som fel information om pris eller kvantitet på cubus.com. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för återförsäljning. Om rätten att säga upp avtalet utnyttjas har kunden inte rätt till ersättning eller kompensation från Cubus.