Medlemsvillkor

 • Registrering och medlemskap i Cubus Friends kundklubb är gratis.
 • Som ett led i ditt medlemskap kan Cubus via sin mobilapplikation, textmeddelanden och/eller e-post skicka dig rabattkuponger, särskilda erbjudanden och relevant information. Du bestämmer själv vilken kanal du vill bli kontaktad genom. Textmeddelanden kan endast skickas till mobiltelefoninnehavare i det svenska mobiltelenätet.
 • För att kunna medlem behöver du vara minst 16 år gammal och ha en postadress i Sverige
 • För att Cubus ska kunna erbjuda dig sina medlemstjänster genom Cubus Friends kundklubb lagrar Cubus din köpinformation som grund för intjänad bonus och medlemskampanjer.
 • Medlemskapet är kopplat till ditt mobiltelefonnummer som även fungerar som ditt kund-ID.
 • Cubus AB, Gårdsvägen 18, 169 70 Solna, Sverige är personuppgiftsansvarig och, som sådan, ansvarig för att behandling och lagring av dina personuppgifter sker enligt lag. Cubus behandlar och lagrar personuppgifter för att kunna tillhandahålla sina medlemstjänster till dig, liksom även för statistikändamål. Informationen som du lämnar används endast för att kunna ge dig bättre service, inklusive erbjudanden. Personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Du har rätt att begära information om de personuppgifter som Cubus lagrar åt dig, oavsett hur de uppgifterna har hämtats in. 
 • Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap hos Cubus Friends kundklubb. Detta kan antingen göras genom appen på My Pages på cubus.com, via e-post or genom att kontakta kundsupporten på mail@cubus.com eller Tel.: 10 888 72 82. Det finns ingen minsta tidsperiod för medlemskap. Efter uppsägningen har du 6 veckor på dig att använda dina bonuscheckar. Alla dina personuppgifter, bonuscheckar/poäng och rabattkuponger kommer att raderas efter 6 veckor. Cubus förbehåller sig rätten att ej beakta denna punkt för det fall försök till bedrägeri föreligger.
 • Du ansvarar för att hålla Cubus uppdaterad vad gäller eventuella ändringar i din kontaktinformation såsom namn, adress, mobiltelefonnummer och e-postadress.
 • Cubus har rätt att när som helst ändra villkoren för Cubus Friends Kundklubb. Du kommer att få information om dessa förändringar senast 6 veckor innan de träder i kraft.
 • Cubus har rätt att när som helst upphöra med att erbjuda dig sina medlemstjänster. Du har rätt att när som helst säga upp ditt medlemskap.

Bonus

 • Alla inköp gjorda i Sverige och via webbshoppen är bonusgrundande förutom köp av presentkort. 
 • Du måste ange ditt medlemsnummer eller mobiltelefonnummer vid kassan för att bonus ska kunna registreras. Du måste vara inloggad när du vill tjäna bonuspoäng i webbshoppen.
 • Bonuspoäng kan inte läggas till sedan ett köp har avslutats.
 • Du tjänar en (1) bonuspoäng för varje svensk krone.
 • Du kan samla bonuspoäng så länge du är medlem.
 • 1000 bonuspoäng genererar automatiskt en bonuscheck på 50 svenska kroner. Du kan använda din bonuscheck i någon av våra butiker i Sverige, men inte i webbshoppen. Bonuschecken kommer att finnas i kassan. Hela bonuschecken måste användas, och eventuellt kvarvarande belopp förloras efter köpets genomförande. 
 • Bonuschecken är giltig I 24 månader.
 • Bonuspoäng eller bonuscheckar kan inte bytas ut mot kontanter. 
 • Bonus och köpinformation uppdateras löpande. 
 • Om du returnerar en vara, kommer de bonuspoäng du tjänade vid inköpstillfället att dras av.

Rabattkuponger

 • Rabattkuponger gäller på ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
 • Rabattkuponger kan visa procentuell rabatt eller rabatt i kronor och ören.
 • Rabattkuponger kan endast användas vid ett tillfälle. 
 • Rabattkuponger kan inte bytas mot kontanter.
 • Vid utnyttjande av rabattkupong för köp till lägre värde än vad rabattkupongen motsvarar anses hela rabattkupongen ändå förbrukad efter genomfört köp.

Force majure

Om sådant hinder uppstår som gör det omöjligt för Cubus att uppfylla sina förpliktelser vad gäller bonus eller köp av produkter/tjänster enligt köprättsliga regler för Force Majeure, kan Cubus inte hållas ansvarigt så länge sådant extraordinärt hinder föreligger. 

Kontakta oss

Har du frågor om Cubus Friends kundklubb? Skicka en e-post till vår kundtjänst  (Shoponline@cubus.com) eller ring oss på Tel.: 019 21 7374.

Datasäkerhet, använding för direktmarknadsföringsändamål

 • Dataregisteransvarig är Cubus AS, Nesøyveien 4, 1396 Billingstad, Norge.
 • Cubus samlar in, behandlar och använder dina personliga data, t.ex. namn, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer i syfte att bekräfta ditt mobiltelefonnummer, skicka dig bonuscheckar och kontakta dig i ärenden som rör ditt medlemsskap. När du genomför ett köp och identifierar dig själv i kassan genom att använda ditt mobiltelefonnummer som medlems-ID för Cubus Friends, liksom när du loggar in på nätbutiken, överförs information om köpet till Cubus, däribland plats, tid och köpesumma samt uppgift om varan återlämnats eller ej. Dessa inköpsdata används som grund för intjäning av bonus och för tilldelning och inlösen av bonuscheckar.
 • Genom att ge ditt medgivande längst ned på anmälningsformuläret, godkänner du att Cubus kan samla in, behandla och använda dina personliga data för direktmarknadsföringskampanjer, t.ex. utskick av rabattkuponger, individuella specialerbjudanden och relevant information om erbjudanden och kampanjer till dig. Detta kan ske via mobiltelefonapp, SMS och/eller e-post, beroende på vilken kanal/vilket sätt du gett ditt godkännande för. SMS kan endast skickas till mobiltelefonabonnenter i det svenska mobilnätet. Den information du lämnar, används av Cubus uteslutande för att ge dig bättre service och erbjudanden. Personliga data lämnas aldrig vidare till tredje part.
 • Du äger rätt att bli informerad om personliga data som lagras av Cubus, oavsett vilket sätt dessa data registrerats på. Du har när som helst rätt att begära att dina personliga data raderas. För ärenden av detta slag, kontakta mail@cubus.com eller ring oss på: 10 888 72 82.