Här producerar vi dina kläder

På Cubus vill vi vara öppna med var dina kläder tillverkas och vem som har hjälpt oss att tillverka dem. Vi har inga egna fabriker, utan samarbetar med oberoende leverantörer. Global CSR Manager på Varner, Vegard Neverlien, förklarar var och hur vi arbetar med internationell klädproduktion.

Cubus har varit en del av Varner sedan 1989. Vegard Neverlien har varit Global CSR Manager på Varner sedan 2018. CSR står för Corporate Social Responsibility. Varners CSR-avdelning består av 11 personer som arbetar med riskområden relaterade till internationell klädproduktion, bland annat att säkerställa goda arbetsförhållanden, miljöutmaningar och hållbarhet.

– Cubus blev medlem i Etisk Handel Norge 2003, och det var i samband med det som vi tog fram våra etiska riktlinjer, säger Vegard.

– Sedan dess har vi successivt trappat upp och stärkt vårt arbete med CSR och ansvarsfulla arbetsvillkor. Detta är med andra ord något som vi har jobbat med ganska länge.

UTBILDNING I SOCIAL DIALOG: Speciellt Bangladesh har historiskt lidit av svaga system. Vid utbildning i social dialog på arbetsplatsen samlas arbetstagarna, deras representanter, arbetsgivare och samarbetspartners för att diskutera utmaningar. På så sätt kartläggs de åtgärder och skyldigheter som krävs för att förbättra arbetsförhållandena.

Internationell klädproduktion 

Genom Varner arbetar Cubus i dag med 335 leverantörer i 13 länder utanför Norden. Merparten av produktionen sker på cirka 140 fabriker i Kina, Indien, Bangladesh och Turkiet. Trots att det är mycket som är utmanande med att driva internationell klädproduktion, förklarar Vegard att det inte bara finns negativa aspekter med att företag ingår samarbeten med andra länder. 

– Att arbeta med internationell handel med utvecklingsländer är i grunden positivt så länge vi bedriver handeln på ett ansvarsfullt sätt. Då kan vi bidra till utvecklingen i landet genom säkra och trygga arbetsplatser där människor har ett fast jobb.

Ett sådant arbete kräver investering i resurser och anställda på lokala kontor, som kan följa upp produktionen.

– Vi har en tydlig målsättning att de producenter som vi arbetar med ska stärkas positivt genom samarbetet. Därför har vi Varnerkontor med lokalt anställda i produktionsländerna. Vi kan inte arbeta i exempelvis Bangladesh utan att göra en aktiv och lokal insats riktad mot riskområdena för produktionen, förklarar Vegard.

 

Se vilka fabriker vi arbetar med i Open Apparel Registry och kom ihåg att alla plagg på Cubus.com är märkta med på vilken fabrik och i vilket land plagget har producerats. 

 

Våra lokala kontor i produktionsländerna 

– När vi började etablera produktionskontor på marknaderna vi arbetar med i mitten av 2000-talet anställde vi också lokala resurser för att följa upp fabrikerna och de anställda på nära håll. Detta är helt nödvändigt eftersom de känner till kulturen och förhållandena i landet från insidan. Det värde som de lokala kontoren började ge var ett stort steg framåt, säger Vegard.

Idag har Varner flera regionala produktionskontor i våra fyra största inköps- och produktionsländer: Kina, Bangladesh, Indien och Turkiet. Varje kontor har två CSR-specialister. Vår lokala närvaro på dessa marknader gör det möjligt för oss att samarbeta bättre kring förbättringar med våra leverantörer och deras fabriker.

De totalt 100 anställda på Varners kontor i produktionsländerna arbetar för att den dagliga verksamheten hos leverantörerna ska leva upp till de krav som Varner och dess samarbetspartners ställer. Den lokala insatsen är absolut nödvändig för att nå de mål som Varner har satt upp.

–  Dedikerade funktioner på alla kontor arbetar med CSR och arbetsförhållanden, med miljö och klimat och med produktsäkerhet. De arbetar också med att utveckla mer hållbara produkter med längre livslängd, förklarar Vegard.

 

Läs mer om leverantörsuppföljning och samarbete 

Samhällsansvar

Så väljer vi ut leverantörer

– Vi har en portfölj med leverantörer som delas av alla bolag som ingår i Varner. Utifrån denna kan Cubus välja fritt vilken leverantör de vill arbeta med för en specifik produkt. Leverantörerna har redan godkänts av oss och våra samarbetspartners, säger Vegard.

Med runt 140 leverantörer i portföljen väljs leverantörerna ofta utifrån vad de är specialiserade på. På så sätt säkerställer vi plagg i en kvalitet som du kan använda i många år framöver.

– De olika leverantörerna specialiserar sig på sina produktkategorier så att vi kan hitta de bästa för varje kategori. Samma leverantörer arbetar ofta både med andra kedjor och kända internationella varumärken, avslutar Vegard.

 

Vill du läsa mer om hur Varner arbetar med klädproduktion, miljö och hållbarhet? I Varner Sustainability Report 2020, och Varner Sustainability Report 2021 hittar du allt du behöver veta och lite till.

Har du andra frågor om hur vi arbetar med hållbarhet, kan du även skicka ett mejl direkt till [email protected].