Så hanterar vi överskottsvaror

I klädproduktionen uppstår det ibland överskottsvaror, vilket belastar klimatet och vår miljö. Vi fick en pratstund med Global Quality Assurance Manager på Varner, Christiane Fagertun, som kan berätta mer om hur vi hanterar varor som blir över.

När varor av olika anledningar inte blir sålda uppstår överskottsvaror. Detta belastar miljön. Så vad ska vi göra med varor och material som inte kommer till användning? Experten berättar att vi bland annat har ett samarbete med Fretex. Med ”vi” avses Varner, som Cubus har varit en del av sedan 1989.

– Alla överskottsvaror, felproduktioner och reklamationer skänker vi till Fretex.  Allt som vi inte kan sälja via våra egna kanaler skänks dit, säger Christiane. 

Samarbete med Fretex

Varner och Cubus har samarbetat med Fretex sedan 2012. Om du har besökt någon av våra fysiska butiker, har du kanske också sett våra insamlingsbehållare? Här kan du skänka gamla kläder så skickar vi dem vidare till Fretex. Fretex är en del av Frälsningsarmén Norge, och hela 70 % av kläderna som de får in återanvänds. Resten går till materialåtervinning eller till energiproduktion.

Praxis i Sverige och Finland 

Cubus säljer även kläder i Sverige och Finland. Där har Fretex samarbetspartners i organisationer som motsvarar Frälsningsarmén, och överskottsvarorna används på samma sätt som i Norge.

–  Fretex har ett antal systerorganisationer, som Myrorna i Sverige, som också ingår i The Salvation Army/Frälsningsarmén. Så när vi har avtal med Fretex har de också kopplat på sina samarbetspartners i Sverige och Finland.

 

Se även: Här producerar vi dina kläder

 

Varner och Re:Textile 

Förbränning av överskottsvaror utgör en stor belastning på miljön. Detta är vad som händer med exempelvis kläder som kastas som restavfall. Här saknas det bra procedurer för sortering, och det vill Varner göra något åt. Det är viktigt att vi och övriga textilindustrin tar ansvar och arbetar mot en cirkulär modell där vi kan följa hela produktens livscykel. Varner har därför gått in som hörnstensinvesterare i vad som kommer att bli världens största, och Norges första, anläggning för sortering av textilavfall, Re:Textile.

– Anledningen till att vi har valt att investera i en sorteringsanläggning är en kommande lag som heter utökat producentansvar. Lagen säger att vi som producerar ansvarar för produkten även efter att den har sålts – när den blir till avfall. Det vi ser i Norge, och även i Europa i stort, är att det inte finns någon infrastruktur för detta, säger Christiane.

Fretex är ett bra sätt att återanvända dina plagg, men textilier kommer alltid att hamna i restavfallet. Det är här som det krävs bättre sortering.

– Vi ser att om vi ska lyckas lösa problemet med avfall behöver vi ha ett bra system för sortering. Det är väldigt många produkter och mycket kläder som slängs i restavfallet. Det gör att de förstörs, blir smutsiga och inte går att använda till någonting. Det är en pusselbit som måste finnas på plats för att vi ska få en mer cirkulär framtid.

 

Läs mer: Se hur vi arbetar med återvunnet material