Vad gör Cubus för att minska utsläppen av växthusgaser?

När växthusgaserna ökar i atmosfären fångar de värmen, vilket gör att den globala medeltemperaturen stiger. Global Environmental Manager på Varner, Dipankar Bose, förklarar varför detta är ett problem och hur Varner, som äger Cubus, arbetar för att begränsa textilindustrins påverkan på den globala uppvärmningen.

Minskad biologisk mångfald, smältande glaciärer, stigande havsnivåer, vilket i sin tur påverkar livsmedelsproduktionen. Klimatförändringarna är en stor källa till oro på grund av flera faktorer.

– På Varner försöker vi inte bara att minska utsläppen av växthusgaser, vilket i sin tur kommer att minska den globala uppvärmningen. Vi måste även minska den totala energiförbrukningen och öka andelen ren förnybar energianvändning, säger Dipankar.

3 huvudområden för att minska utsläppen av växthusgaser

– Varner hör till dem som kartlägger sina utsläpp, säger Dipankar.

Cubus ägs av Varner. Alla Varnerägda kedjor och samarbetsfabriker ingår i beräkningen, så tanken på utsläppens omfattning är god. Därefter fastställs vetenskapligt baserade reduktionsmål, vilket i sin tur visar hur mycket Varner bidrar till att begränsa sina utsläpp av växthusgaser.

– Så, nu har vi en baslinje som är våra utsläpp– vi vet hur stora de är och vi har ett mål. Åtgärderna för att nå målen görs med hjälp av en färdplan för utsläppsminskningar. I färdplanen har vi identifierat tre huvudområden, förklarar experten:
 

1. Vår materialanvändning och relaterade utsläpp

– Det första området som vi fokuserar på är föredragna material, som har lägre utsläpp och mindre miljöpåverkan. Om det används mindre resurser vid framställningen av det slutliga materialet, är det mer klimatvänligt eftersom det i många fall används energi i processen för att framställa materialen, direkt och indirekt, från jordbruk till färgning av tygerna. Allt använder energi och resurser som har ett klimatavtryck.

– Exempel på föredragna material är återvunnen bomull, som ger lägre utsläpp än vanlig bomull, återvunnen polyester, som ger lägre utsläpp än vanlig polyester och Eco Vero-viskos som ger lägre utsläpp än vanlig viskos.

Materialen står för cirka 56 % av Varners totala utsläpp.

 

2. Fabrikerna som producerar plaggen

Varner har ett större inflytande på de fabriker som producerar plaggen än de fabriker som, till exempel, producerar garn eller textilier.

– Fabrikerna som producerar kläderna är direkta leverantörer, vilket gör att vi kan arbeta med energieffektivisering och för en övergång till rena energikällor, förklarar Dipankar.

– Om fabriken är beroende av fossila bränslen, som kol, undersöker vi möjligheterna att driva fabriken på solenergi, eller möjligheterna att köpa grön el från det lokala elnätet.

Fabrikerna som producerar kläderna står för cirka 34 % av Varners totala utsläpp.

 

3. Transporter, energiförbrukning i butikerna och emballage

Resterande 10 % av de totala utsläppen utgörs av transporter, energiförbrukning i butikerna och emballage. Förhandlingar med transportpartners om att gå över till allt grönare bränslen är en del av de andra Varneranställda miljöexperternas arbetsuppgifter.

– Vi har en nolltolerans mot flygfrakt och det har länge varit en policy på Varner att föredra sjötransporter istället för flyg, och järnväg framför vägtransporter, säger experten.

– När det gäller energiförbrukningen i butikerna är de genomsnittliga utsläppen från Varners butiker lägre än i många andra länder. Den nordiska energimixen som vi använder idag har också mycket lägre utsläppsnivåer i jämförelse. Det är därför som vi först tittar på att minska den totala energiförbrukningen, förklarar Dipankar.

– Det kan dock vara så att detta inte är tillräckligt för att minska våra utsläpp, eftersom energianvändningen i våra butiker redan är mycket effektiv. Tillsammans med de avdelningar som arbetar med underhållet av butikerna och utveckling av koncepten tittar vi på möjligheten att byta till 100 % certifierat rena energikällor. Vi har också startat initiativ för att minska miljöpåverkan från vårt emballage, säger miljöexperten.

Utsläpp av växthusgaser – lång väg kvar

Det finns ett stort gap mellan innovation och investeringar, säger Dipankar:

– Vi är inte så stora att vi kommer att påverka beslutsfattare, och Varner kan därför inte ensam åstadkomma de stora, avgörande förändringarna i textilindustrin. Vi är beroende av att de lokala myndigheterna i produktionsregionerna, eller de nationella myndigheterna, erkänner behovet och stöder industrin i övergången till förnybar energi. Om infrastrukturen och incitament i produktionsländerna inte är kompatibla är det svårt att ställa om till förnybar energi på alla fabriker. Vi är ändå medvetna om vårt ansvar och arbetar målmedvetet och optimistiskt för förändring, steg för steg, säger klimat- och miljöexperten avslutningsvis.

 

Du kan läsa mer om arbetet för att begränsa utsläppen av växthusgaser i Varner Sustainability Report.