Vad gör Cubus för att minska vattenförbrukningen och förorenade utsläpp?

Textilindustrin kräver mycket vatten i hela produktionskedjan. Global Environmental Manager på Varner, Dipankar Bose, förklarar varför detta är ett problem, och vad Varner gör för att bidra till att förbättra processerna.

– Textilindustrin är en storförbrukare av vatten och måste säkerställa effektiv användning av vattenresurserna, samt effektiv rening av processvatten, förklarar miljöexperten.

Cubus är en del av Varner och äger inga egna fabriker. Med mer än 140 olika leverantörer som samarbetspartners följer ett ansvar att se till att produktionen av kläderna sker på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt.

– Därför måste vi ta ansvar för vår vattenförbrukning. Fabrikerna kan inte bara använda det som en gratis resurs. Om vi tanklöst utvinner grundvatten – färskvatten från floder och naturliga källor, använder det och släpper ut det igen, kommer vi snart att få slut på färskvattenintäkter som också kan användas som dricksvatten, förklarar Dipankar.

 – Rent, färskt vatten är inte bara nödvändigt för människor, utan också för djur. Vi behöver inte använda det färskvattnet i produktionen. Fabrikerna kan återvinna processvattnet och använda det för produktion. Vattnet behöver inte hålla dricksvattenstandard.

Miljöexperten berättar om regioner där vattenbristen är på en alarmerande nivå. Där grundvattennivån har sjunkit så lågt att det under sommarmånaderna kommer att bli torka. Där jordbruket drabbas och människor i vissa områden kommer att få problem med vattenförsörjningen på grund av vattenbrist.

Det är speciellt inom dessa områden, till exempel de regioner in norra Indien och Pakistan där det råder brist på vatten, som det är extra viktigt att kartlägga risken. I de drabbade områdena påverkas hela samhället av vattenbristen, och då blir Varners ansvar för att främja innovativa lösningar helt avgörande. 

Så reduceras vattenförbrukningen på fabrikerna

1. Spårning med vattenmätare

– Först och främst måste vi spåra vår vattenförbrukning, förklarar Dipankar.

– Om vi inte gör det kommer vi aldrig att förstå om vi minskar vår förbrukning eller inte. 

Med anställda från lokalbefolkningen på de största produktionsmarknaderna har Varner möjlighet att själva arbeta med stora delar av försörjningskedjan. Att se till att vattenmätare installeras på de avgörande platserna är en viktig dela av rutinerna.

– Vi har gjort det obligatoriskt i vår leverantörsmanual att alla Varner-leverantörer implementerar vattenmätare, så att vi kan kartlägga förbrukningen.

Specialisterna kartlägger sedan hur mycket vatten Varner använder i produktionen av kläder idag, varför det är så och hur stor vattenförbrukningen bör eller kan vara. En stor del av utmaningen är att vatten är en billig resurs för producenterna, och att det ofta saknas teknisk förståelse hos både dem och regeringarna i produktionsländerna.

 

2. Del av en hållbar koalition

Vi är en del av SAC (Sustainable Apparel Coalition), som ger oss tillgång till Higg Facility Environmental Module (Higg FEM) – ett bedömningsverktyg som standardiserar hur anläggningar mäter och utvärderar sin miljöprestanda år för år. Koalitionen är godkänd för att utföra både off-site- och on-site-verifieringar på fabriker som tillverkar material och syr kläder.

– Detta fungerar som ett spårnings- och övervakningsverktyg, säger Dipankar.

– Över 50 varumärken och återförsäljare över hela världen ingår i koalitionen, och genom den här modulen samlar vi in årliga resultatdata som vi kan basera våra åtgärder på. Samarbeten planeras för närvarande med andra textilproducenter i projekt som också kan bidra till att förbättra vattenförbrukningen på fabrikerna.

 

Vad händer med vattnet från produktionen?

En sak är vattenförbrukningen, en annan är utsläpp av vattnet:

– Det finns förbättringspotential på det här området i delar av branschen. Vi tar detta på största allvar, för efter att vattnet har använts i textilproduktionen är det förorenat. Om det sedan släpps ut direkt, kommer det att skada miljön, människorna som bor i området och den biologiska mångfalden. Det förorenade vattnet kan innehålla kemikalier och har ett helt annat pH-värde än vanligt vatten. Vårt jobb är att se till att fabrikerna som släpper ut vattnet uppfyller de allmänna lagkraven innan de släpper ut det.

– Vi är särskilt vaksamma och kontrollerar detta noga när Varners anställda besöker fabrikerna vid föranmälda och oanmälda besök, säger klimat- och miljöexperten avslutningsvis.