Slik benytter vi resirkulerte materialer og sertifiseringsordninger

For å redusere vårt miljøavtrykk, bruker vi blant annet resirkulerte materialer i klærne vi produserer. Christiane Fagertun er Global Quality Assurance Manager i Varner, og har fortalt oss mer om materialene vi bruker i Cubus. 

Klesproduksjon er en påkjenning for både klima og miljø. Påkjenningen kommer av blant annet klimagassutslipp, høyt vannforbruk og kjemikalier. Vi ønsker å redusere den negative påvirkningen vi har på klima og miljø, og har derfor fagspesialister som jobber med dette. Christiane Fagertun er Global Quality Assurance Manager i Varners bærekraftsavdeling. Cubus er en del av Varner og har vært det siden 1989.

– Varner har et mål om at vi skal benytte oss av 100% foretrukne fibre innen 2025. Disse foretrukne fibrene har et litt mindre miljøavtrykk enn konvensjonelle fibre, og inkluderer gjerne resirkulerte materialer eller materialer fra fornybare ressurser. Resirkulert polyester eller polyester som er biobasert, og ikke kommer fra olje, er eksempler på slike fibre, forteller Christiane. 

Resirkulerte materialer og utfordringer 

Ved å benytte flere resirkulerte fibre, erstatter vi bruken av ikke-fornybare ressurser med ressurser som allerede eksisterer. I Cubus kan du allerede finne flere produkter i resirkulerte fibre, men det er fremdeles utfordringer knyttet til å øke bruken av resirkulerte materialer, sier Christiane. 

– Det er en utfordring med lav tilgjengelighet for enkelte fibergrupper, og høyere pris. Det trengs mer produksjon av resirkulerte fiber, og det trengs enda større etterspørsel i markedet for å bedre tilgangen til resirkulerte fibre til en konkurransedyktig pris.

 

Les mer: Slik håndterer vi overskuddsvarer

Hvilke resirkulerte materialer kan du finne hos Cubus? 

Hos Cubus forsøker vi å velge resirkulerte fibre der vi kan, og du kan allerede finne plagg og produkter med resirkulert polyester, resirkulert bomull og resirkulert plast. I Varner er allikevel bomull det fibret vi bruker mest. I 2021 utgjorde bomull 61 % av materialene vi bruker, mens syntetiske fibre kommer som nummer to.

– Cubus har 30% syntetiske fibre. Vi har fremdeles en vei å gå hva gjelder resirkulerte, syntetiske fibre, men målet vårt er å øke andelen resirkulerte materialer, og det er det vi jobber mot. Om andelen ikke er stor i dag, så er det uansett et fokusområde, forklarer Christiane, og fortsetter: 

– I 2021 skrev vi under på et løfte om å jobbe for å bruke mer resirkulert polyester. Dette er etter initiativ fra Texile Exchange og United Nations Framework Convention on Climate Change, og deres Fashion Industry Charter for Climate Action. Løftet heter The Recycled Polyester Challenge, og innebærer at vi, sammen med andre aktører i tekstilindustrien, skal jobbe for å få den globale prosenten av resirkulert polyester opp fra 14% til 45% innen 2025. 

 

Sertifiseringsordninger 

Cubus bruker en rekke ulike fibre som er sertifiserte, både innen økologisk bomull, resirkulert polyester og ull. Sertifiseringsordningene Cubus bruker et såkalte tredjepartssertifiseringer som betyr at det er en tredjepart som gjør en revisjon på at kravene som er satt i standarden faktisk blir fulgt. Det si vil at det ikke er Cubus selv som verifiserer at kravene er oppfylt, men egne sertifiseringsbyråer. Dette gir standardene kredibilitet og oss en trygghet på at dette er fibre som er bedre å bruke enn konvensjonelle. 

Cubus bruker økologisk bomull som er sertifisert etter standardene Organic Content Standard (OCS), som forteller at bomullen er økologisk dyrket, eller GOTS sertifisert bomull, som forteller at i tillegg til at bomullen er økologisk dyrket, så er det også satt krav for både arbeidsforhold og miljø. 

For dyrefiber som ull og dun bruker vi Responsible Wool Standard (RWS) og Responsible Down Standard (RDS) for å sikre blant annet god dyrevelferd. 

 

Se også: Dyrevelferd – slik sørger vi for at dyrene blir behandlet godt