Videoovervåkning i butikk

GDPR dokumentasjon ved Kamera/CCTV overvåking:

Hvem er ansvarlig for kamera/CCTV lagret informasjon.

CUBUS AS Organisasjons nr: 939 522 719

Mail: [email protected]

Formålet med overvåkningen

  1. Forebygge, hindre og dokumentere kriminelle handlinger.
  2. Dette i forbindelse med trusler, vold, ran, tyverier, hærverk, avdekke kriminelle handlinger samt ivareta liv og helse.
  3. Dokumentasjonen kan kreves innhentet av politiet i fm. etterforskning av kriminelle handlinger.

Butikker som har installert kameraovervåkning, anses å være spesielt utsatt for tyverier eller trusler. Kameraets dekningsgrader er lagret lokalt i butikken.

Separat informasjon pr kamera finnes lokalt i respektive butikker og kan fås via henvendelse til nedenstående opplysninger.

Videoopptak lagres lokalt i 7 dager. Etter 7 dager slettes, og overskrives alle opptak automatisk.

  • Opptak som innhentes av politiet, lagres av politiet så lenge etterforskningen pågår. Det er da politiet som har ansvar for dokumentasjonen.

Hvem har tilgang til opptakene?
Informasjonen lagres lokalt i respektive butikker.

Sikkerhetsavdelingen for Varner Retail A/S har tilgang til lagret informasjon og materialet, om en hendelse skulle oppstå.

Den registrertes rettigheter
Den registrerte har rett på å vite om informasjon angående den registrerte finnes lagret hos Varner AS, Den registrerte har rett til å bli slettet fra den lagrede informasjonen.

For å gjøre dette må det overleveres tilstrekkelige opplysninger angående tid og sted der den registrerte tror at registreringen skal ha funnet sted.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: [email protected]

Eller til:

CUBUS A/S
Att: GDPR
Nesøyveien 4
1376 Billingstad
NORGE

For nærmere opplysninger vedrørende videoovervåkning:

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo

Datatilsynet.no