Peruutusoikeus

Sinulla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta, ilman erityistä syytä. Helpoin tapa peruuttaa tilaus on täyttää paketissa oleva palautuslomake ja palauttaa tuotteet meille käyttämällä toimitettua palautustarraa. Ohjeet löydät palautuslomakkeesta. Käyttääksesi peruuttamisoikeuttasi riittää, että ilmoitat meille tilauksen peruuttamispäätöksestä ennen peruuttamisjakson umpeutumista.

Palautusosoite: Cubus AB, Box 95, 462 21 Vänersborg